dimarts, 2 de juliol de 2013

Fuga de cervells? Migració?

Des de fa uns anys, es parla molt de l'immigració, però realment què sabem de la migració i l'emigració? Ara veurem les definicions d'aquests tres termes, i posteriorment iniciarem un debat a classe sobre unes preguntes. Les definicions amb les que treballarem en aquesta activitat són les següents:
  • Migració: Persones o animals que deixen el lloc on eren i se'n van a un altre lloc.
  • Emigració: Quan els habitants d'aquí marxen a un altre lloc.
  • Immigració: Quan arriben habitants d'un altre lloc per a treballar-hi i quedar-s'hi a viure.
  • Racisme: Actitud que afirma o reconeix que la gent de diferents races en valor, que aquestes diferències poden ser catalogades jeràrquicament (unes superiors i d'altres inferiors). Al llarg de la humanitat hi ha hagut molts crims, faltes de respecte, esclavitud i molt més per el racisme i veure a altres ètnies com a inferiors.
Les preguntes que ens serviran de guia per fer un debat són les següents:
1- Com veieu els tres primers punts anteriors?
2- Què té a veure el racisme en tot això de la migració? 
3- Coneixeu gent que hagi immigrat aquí?
                        · Com se'ls ha tractat? Diferent per venir de fora?
                        · En funció de l'ètnia els mirem i tractem diferent?
                        · Com els hauríem de tractar?
                        · Tractem diferent als nouvinguts en funció d'on venen?
4- Coneixeu gent que hagi emigrat a un altre país?
                        · Com veieu el fet de que gent d'aquí marxi?  
                        · Per què creieu que pot ser això?
                        · Com us agradaria que fossin tractats allà?
Activitat perfecta per parlar de:
- Quina imatge tenim dels immigrants.
- Sobre el tema "Fuga de cervells".
- Com veiem els nouvinguts i com hauríem.
- Una persona és superior a l'altra en funció de l'ètnia?
- Història del racisme i l'esclavitud.

Aquí podem veure un gag sobre el racisme del programa de Tv3 Vinagre.


A partir d'aquí, pel proper dia caldrà fer una redacció-reflexió sobre el que s'ha treballat a classe.